Zoeken in deze blog

Persberichten


Literaire Cricketlezing
Datum: 04 April 2011
Tijd: 18:00

Aan de leden van de Witte Cricket Club,
Aan in cricket geïnteresseerde leden van Sociëteit de Witte,
Aan cricket prominenten, vrienden van de WCC en genodigden.

Met veel genoegen kan ik u, namens het bestuur van de WCC, wederom uitnodigen voor een avond met diepgang, ook wel de 'jaarlijkse botsing tussen cricket en literatuur' genoemd door de kenners. Kortom, het is weer zover, op 4 april aanstaande zal de 13de Literaire Cricketlezing plaatsvinden.
Dit jaar heeft de BeLeCo (belangrijke lezing commissie o.l.v. van drs. T. van Benthem) na zorgvuldig speurwerk wederom een spreker van formaat weten vast te leggen. Het is de schrijver/diplomaat Karel de Vey Mestdagh. Hij is een eloquent spreker en een taalkundig fijnslijper die de cricketsport zelf in zijn jeugd beoefende. En hoewel cricket zijn leven heeft veranderd, heeft hij de handschoen moedig opgevat om te komen uitleggen waarom het woord 'cricket' toch slechts eenmaal voorkomt in zijn debuutroman Onder een hemel van tin en in zijn onlangs verschenen roman Ruwe olie geheel ontbreekt.
Aanvang: 18.00 uur, Grote Zaal
P E R S B E R I C H T

Geachte redactie,

Op 1 april 2010 wordt om 18.00 uur in de Centrale Bibliotheek in Den Haag van
Karel de Vey Mestdagh
Ruwe olie
gepresenteerd.

Karel de Vey Mestdagh (1950) debuteerde in 2005 met Onder een hemel van tin, een autobiografisch getinte verhalenbundel. Met Ruwe olie zet De Vey Mestdagh een volgende stap als schrijver. De urgentie van de feiten die aan dit verhaal ten grondslag liggen, bracht hem ertoe een even onbekende, als bijzondere episode in de internationale politiek als uitgangspunt te nemen voor een roman.

Onder het immense dek wiegde het stinkende zwarte goud op de lange deining van de oceaan. Crude, hoe ruw kon olie zijn!

De wereld in 2001. VN-sancties worden aan alle kanten ontdoken. Illegale olie is onderweg uit Irak als de Verenigde Staten worden getroffen door terreur. Een tankerkapitein komt in gewetensnood. Daarna raakt alles in een maalstroom. De Amerikanen handelen raadselachtig - Curaçao wordt erbij betrokken. Het eiland komt klem te zitten tussen zwendel en machtspolitiek. En daar dwars doorheen speelt passie, en twijfel. De hoofdpersonen uit dit boek rest uiteindelijk niets anders dan schoon schip te maken. Ieder op zijn eigen manier. Ruwe olie laat zien hoezeer internationale gebeurtenissen kunnen ingrijpen in het leven van gewone mensen.

Over Onder een hemel van tin:

• «Mooi, interessant, soms prachtig, maar waarom niet meer? De beschrijving van Cola Debrot is zo beeldend. Ik zag hem voor mij staan en ik hoorde hem praten.» - Jan Brokken

• «De auteur heeft zijn ervaringen als kosmopolitisch, diplomatiek onderhandelaar verbonden met zijn dromen, idealen, opvoeding, passies en liefhebberijen. De zorgvuldige en tegelijkertijd ontspannen stijl doen denken aan het werk van de diplomaat F. Springer.»
- Gijs Zandbergen, De Volkskrant

• «Ik kan mij niet voorstellen dat iemand dit boek niet mooi zou vinden. Deze verhalen zijn veeleer een film, een emotie, die je steeds opnieuw kunt beleven en dan ook als nieuw ervaart.» - Carel de Haseth, Curaçao, jurylid Libris Literatuurprijs

Van uw bespreking en/of vermelding ontvangen wij graag twee bewijsexemplaren. Desgewenst kunt u via antwoordmail een afbeelding van het omslag en de foto van de auteur in 300 dpi ontvangen.

Ingenaaid, 300 blz., € 19,50
ISBN 978-90-6265-651-6

Wassenaarder

Wassenaars Nieuwsblad

Amigoe, 8 april 2010

Extra, 8 april 2010
 
Antilliaans Dagblad, 25 maart 2010
 PERSBERICHT


Wassenaar, 29 september 2009

EMBARGO 17.00 uur vandaag

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DE HEER KAREL DE VEIJ MESTDAGH

Vandaag op dinsdag 29 september is de koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester J. Th. (Jan ) Hoekema. De uitreiking heeft plaatsgevonden tijdens het afscheid van de decorandus als adviseur Koninkrijkszaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De heer De Veij Mestdagh is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau.

Karel de Veij Mestdagh is werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en sinds 2001 in de functie als adviseur Koninkrijksrelaties. Als zodanig heeft hij zich bijzonder ingezet voor de verbetering van de wederzijdse samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. In een periode die gekenmerkt wordt door ingrijpende veranderingen, dekolonisatie en verdere globalisering, en de daarmee samenhangende spanningen, heeft hij op bijzondere wijze inhoud helpen geven aan de relatie tussen beide rijksdelen. Hij heeft zich ingezet om te komen tot nieuwe afspraken over de samenwerking met de Nederlandse Antillen als zodanig en voor het opzetten van een structuur van samenwerking voor de nieuw te vormen landen Curaçao en Sint Maarten.

Einde bericht

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Jongeneel, afdeling communicatie en kabinet telefoon: 070 – 51 22 395 of per e-mail: ljongeneel@wassenaar.nl
  

24ora.an
Tuesday, 21 July 2009
 Antillen neemt afscheid van een goede vriend
Dhr. Karel de Vey Mestdagh was de afgelopen acht (8) jaar Adviseur Koninkrijksaangelegenheden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). In deze functie had hij nauw contact met instanties op de Nederlandse Antillen zoals de Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) van de Nederlandse Antillen alsook het Antillenhuis te Den Haag en vele Antilliaanse organisaties. De heer De Vey Mestdagh verruilt zijn functie en wordt met ingang van 1 oktober 2009 Juridisch Adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.


De heer De Vey Mestdagh was vrijdag 17 juli op Curaçao en vormde deel van de delegatie van Minister Maxime Verhagen. De Minister-president van de Nederlandse Antillen, mw. Emily de Jongh-Elhage, maakte van het bezoek gebruik om afscheid te nemen van de heer De Vey Mestdagh. Hij werd bedankt voor zijn inzet, betrokkenheid en zeer goede samenwerking. “Uw inzet is altijd bijzonder gewaardeerd”, zo verklaarde de Minister-president in haar afscheidswoorden. De Minister-president bood hem vervolgens namens de Regering een afscheidscadeau aan.


Ook de DBB nam afscheid van de heer De Vey Mestdagh. Het was de heer Carel de Haseth die hem namens de DBB een cadeau aanbood. “U bent altijd zeer betrokken geweest. Dat hebben wij bijzonder gewaardeerd. Met spijt nemen wij afscheid van U”, aldus De Haseth.