Zoeken in deze blog

Publicaties

Het Europees Verdrag tot Bestrijding van Terrorisme, een kwestie van vertrouwen? (met Jan Nijenhof en Maria Vlasblom)
NJCM-bulletin, bijzonder nummer, december 1977

De uitlevering van K.D. Folkerts, Hoge Raad 8-5-1978 (annotatie)
3 NJCM-bulletin, nr. 9/10, mei 1978, p. 64-76

De NIEO en de rechten van de mens,
3 NJCM-bulletin, nr. 11, november 1978, p. 7-14

De Europese mogendheden in de Libanon omstreeks 1860
14 Spiegel Historiael, nr. 7/8, juli/augustus 1979, pp. 404-410

De rechten van de mens en het ontwikkelingsbeleid,
15 Intermediair, nr. 44, 2 november 1979, pp. 1-9

Ontwikkelingssamenwerking is geen sanctiemiddel,
NRC Handelsblad, 9 juli 1979

Het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme voorgelegd aan de Tweede Kamer,
5 NJCM-bulletin, nr. 2, maart-april 1980, p. 109-122

Geen Noord-Zuiddialoog zonder kwestie mensenrechten,
NRC Handelsblad, 21 augustus 1980

Parlement en terrorisme, serie van drie artikelen (met M. Vlasblom),
Het Parool, 14, 15 en 16 oktober 1980

The right to development,
28 Netherlands International Law Review, 1981/1, pp. 30-53

Onderweg genoteerd (boekbespreking van het gelijknamige boek van Bas de Gaay Fortman), Onze Wereld (nulnummer), oktober 1981

Mechanisms of International Supervision (met G.J.H. van Hoof),
in P. van Dijk, Supervisory mechanisms in international economic organisationsDeventer
1984, pp. 3-45

Supervision within the UN Conference on trade and development,
in P. van Dijk, Supervisory mechanisms in international economic organisationsDeventer 1984, pp. 277-349

De koppeling tussen ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten,
Europa Periodiek, nr. 1-2, juni 1984

VN belangrijk bij schending mensenrechten,
de Volkskrant, 21 december 1988

Reform of the European Convention on Human Rights in a changing Europe,
in R. Lawson en M. de Blois, The dynamics of the protection of human rights. Essays in honour of Henry G. Schermers, Volume III, Dordrecht 1994, pp. 337-360

De optimale fietshouding, enkele elementaire aspecten van een meetsysteem,
27 Geneeskunde & Sport, nr. 6, 1994, pp. 194-202

De rol van de Nederlandse agent in Straatsburg,
21 NJCM-bulletin, nr. 1, 1996, pp.1-11

29 Applied Ergonomics, no. 5, 1998, pp. 325-334

Het uniform van Debrot,
Literair tijdschrift Kristòf, 2003, XII-2, pp.1-8

Onder een hemel van tin, Roman,
Vorroux, 1e druk maart 2005, 2e druk maart 2006
                                  
Ruwe olie, Roman,
In De Knipscheer, 1e druk maart 2010, 2e druk augustus 2010

De kristalnacht van onze rechtsstaat,
35 NJCM-bulletin, nr. 8, december 2010

Diplomaat Karel de Vey Mestdagh verklaart macht en onmacht rechtsvervolging
Weekblad Schuttevaer, 122e jaargang, nr. 48, 2010, p. 12

Oplossing piraterij in eigen regio,
Antilliaans Dagblad, 9 mei 2011

It's not cricket
Literair Tijdschrift Extaze, nummer 1, september 2011

Winnen gaat al heel lang niet meer clean
Joop.nl, 21 oktober 2012

Hopelijk volgen de Russen Baudets receptuur niet,
NRC Handelsblad, 5 december 2013